Velkommen til Wøyen gård!

Dine Røtter andelsgård er planlagt etablert på gamle, ærverdige Wøyen gård som ligger mellom Bryn og Vøyenenga, like nord for Sandvika. Her har eiketrærne i alleen fått vokse seg kjempestore, og man har utsikt til et nydelig jordbrukslandskap. Wøyen gård ligger mellom Isielva og Lomma.

Wøyen gård er eid av Bærum kommune og Dine Røtter leier jord og lokaler for drift av andelsgården.

I dag holder Bærum arbeidssenter til her, med salgs- og merkevaren Vikanda. Dette er et kommunalt tjenestested som tilbyr tilrettelagt arbeidstrening for voksne med ulike funksjonsnedsettelser og minoritetsspråklige. De driver Annas Kafe og har salg av flotte håndverksprodukter.

Dine Røtter er stolt over å samarbeide med arbeidssenteret, og vi ser mange synergier i et fellesskap på Wøyen.

Vinkelgården, hvor andelslandbruket vil ha sitt forsamlingslokale, er oppført i andre halvdel av 1700-tallet. Dette bygget, sammen med Grisehuset, Hurumgården, Stabburet og Libanon ble fredet etter Kulturminneloven i 1939.

Foto: Wilse, Anders Beer

På 1700-tallet var Wøyen gård en av de største i Bærum. Til gården hørte det til 16 husmannsplasser, og det har vært både frukt- og urtehage, rikt laks- og ørretfiske, teglverk, kvern, mølle og sag tilknyttet bruket.

Wøyen 1950

Det er funnet spor etter jordbruk og bosetting på gården i yngre steinalder for 5000 år siden. På denne tiden var området fra Sandvika en fjordarm, og Wøyen lå helt nede ved sjøen.

Foto: Skarpmoen, Narve

Om andelsgården

Andelsgården drives av Dine Røtter AS, med Tale Helen Seldal som etablerer og daglig leder. Selskapet har engasjert en gartner som har det faglige ansvaret for planlegging og gjennomføring av produksjonen.

Dine Røtters formål er å produsere og omsette lokal og naturlig mat dyrket etter økologiske prinsipper, samt å fremme samarbeid mellom produsent og forbruker i tråd med prinsippene for andelslandbruk/Community Supported Agriculture (CSA). Selskapet skal medvirke til økt kunnskap om mat og helse gjennom kursvirksomhet, og annen aktivitet som naturlig står i forbindelse med gårdsdriften.

Jeg er så utrolig stolt over å få ta del i denne gården, alt den har å tilby av sjarm, historie og mennesker og få dele dette med dere!  Jeg gleder meg til å kunne ta varmt imot dere, ha tid til en prat og en kaffekopp på tunet. Ute i åkeren er det viktigste bare å være tilstede i øyeblikket, sanse, erfare og gjøre et realt dagsverk! 

Tale Helen Seldal

Vi som står bak

Tale

Tale Helen Seldal

Daglig leder

Tale er utdannet master i naturforvaltning på Ås og har også arbeidet som dyrepleier. Jeg bor på Jar med mann og hund og to barn på snart 9 og 13 år. Her har jeg en egen pryd- og kjøkkenhage. De siste 10 årene har jeg hatt en flott jobb i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) knyttet til fornybar energi og energisparing. Men nå brenner jeg for å få arbeide enda tettere med naturen og dens livgivende gaver, og kunne dele denne opplevelsen med dere. I en tid med stadig økende effektivitetskrav, vil jeg tilby ”luksusen” av nærvær, tilstedeværelse og kontakt med det naturlige og opprinnelige.

Ola Sivertsen

Gartner

Ola er vår dyktige gartner som sikrer at plantene får de beste vekstvilkårene og at det blir høy kvalitet på produktene. Han deler garantert en masse gode tips som du kan ta med og gjennomføre hjemme også, dersom du har tilgang til en hageflekk. Ola har tidligere erfaring fra andelslandbruk og markedssalg av grønnsaker.

Hjertelig takk rettes Dine Røtters ressurspersoner:

Hans Edvard Velle, samboer, kjæreste og livspartner. Takk for DEG og for at du gjør drømmen mulig for meg!
Kirsten Marthinsen, tidligere kollega i NVE og naturforvalterstudent på UMB – universitetet på Ås. Hun har erfaring fra ulike urbane dyrkeprosjekter og permakulturanalyse, samt praktisk-pedagogisk utdannelse innen biologi og naturbruk. Kirsten har hjulpet meg med stort og smått i planleggingsfasen, og har blant annet hatt ansvar for planlegging av urtehage.
Linnea Stålhammar, jobber til daglig i den økologiske butikken Ekte Vare på Sagene. Linnea synes sosialt samhold og andelslandbruk er veldig kult og hun har vært en sterk inspirator for meg. Hun har bodd på økogård i Irland og synes alle bør oppleve en dyrkningssesong og spise egenprodusert mat, fordi det er så spennende og godt!
Thor Falkanger, familievenn, jurist og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Tålmodig og klok sparringspartner i andelsgårdens oppstartfase.
Arne Søiland, venn og NVEs flinke kommunikasjonsrådgiver. «Hvem er mottaker?» Og «viktigste først!» er hans budskap. 
Jørgen K. Bølling, kompis, humørspreder og mentor. Takk for velrettede spark bak når dette har vært nødvendig for fremdriften.
Clas Hansen (Next Station Design), takk for våre flotte nettsider!
Innovasjon Norge, takk for tro på prosjektet og midler til denne nettsiden og til øvrig idéavklaring.