Velkommen til Dine Røtter på Wøyen gård!

Dine Røtter andelsgård er planlagt etablert på gamle, ærverdige Wøyen gård som ligger mellom Bryn og Vøyenenga, like nord for Sandvika. Her har eiketrærne i alleen fått vokse seg kjempestore, og her er utsikt til et nydelig jordbrukslandskap.

Om andelsgården

Dine Røtters formål er å produsere og omsette lokal og naturlig mat dyrket etter økologiske prinsipper, samt å fremme samarbeid mellom produsent og forbruker i tråd med prinsippene for andelslandbruk/Community Supported Agriculture (CSA). Selskapet skal medvirke til økt kunnskap om mat og helse gjennom kursvirksomhet, og annen aktivitet som naturlig står i forbindelse med gårdsdriften.

Vi som står bak

Tale

Tale Helen Seldal

Daglig leder

Tale er etablerer og eier av Dine Røtter, og daglig leder av andelsgården. Jeg er også direkte engasjert i arbeidet på jordet. Jeg har mastergrad i naturforvaltning fra universitetet i Ås, og har utdannelse og arbeidserfaring også som dyrepleier. Videre har jeg jobbet 10 år i direktorat knyttet til administrativt arbeid innen energiforvaltning. Jeg er mamma til to barn på henholdsvis 9 og 13 år.

Gartnergruppen

For året 2019 er det etablert en gartnergruppe. Denne er satt sammen av fem personer med ulik bakgrunn og alder. Alle har noe kompetanse innen dyrking og/eller landbruk. Gartnergruppen bistår med planlegging og praktisk gjennomføring av dyrkingen.

Faglig rådgivning

Norsk Landbruksrådgivning bistår andelsgården med spesialkompetanse innen økologisk dyrking.

Jeg er så utrolig stolt over å få ta del i denne gården, alt den har å tilby av sjarm, historie og mennesker og få dele dette med dere!  Jeg gleder meg til å kunne ta varmt imot dere, ha tid til en prat og en kaffekopp på tunet. Ute i åkeren er det viktigste bare å være tilstede i øyeblikket, sanse, erfare og gjøre et realt dagsverk. Og få oppleve kortreist, miljøvennlig mat, full av farge, smak og helse, selvfølgelig! 

Tale Helen Seldal

Mer om Wøyen gård

Wøyen gård eies av Bærum kommune. Dine Røtter leier jord og lokaler for drift av andelsgården.

Blant andre holder Bærum arbeidssenter til her, med salgs- og merkevaren Vikanda. Dette er et kommunalt tjenestested som tilbyr tilrettelagt arbeidstrening for voksne med ulike funksjonsnedsettelser og minoritetsspråklige. De driver kafeen Hos Anna og har salg av flotte håndverksprodukter.

Dine Røtter er stolt over å samarbeide med arbeidssenteret, og vi ser mange synergier i et fellesskap på Wøyen.

Kommunens største samling av fredede bygg finner du her. Vinkelgården, Grisehuset, Hurumgården, Stabburet og Libanoner  er alle oppført i løpet av 1700-tallet, og ble fredet etter Kulturminneloven i 1939.

Foto: Wilse, Anders Beer

På 1700-tallet var Wøyen gård en av de største i Bærum. Til gården hørte det til 16 husmannsplasser, og det har vært både frukt- og urtehage, rikt laks- og ørretfiske, teglverk, kvern, mølle og sag tilknyttet bruket.

Wøyen 1950

Det er funnet spor etter jordbruk og bosetting på gården i yngre steinalder for 5000 år siden. På denne tiden var området fra Sandvika en fjordarm, og Wøyen lå helt nede ved sjøen.

Foto: Skarpmoen, Narve

Takk til Innovasjon Norge for tro på prosjektet og midler til denne nettsiden og til øvrig idéavklaring.