Velkommen til Dine Røtter på Wøyen gård!

Dine Røtter andelsgård er etablert på gamle, ærverdige Wøyen gård som ligger mellom Bryn og Vøyenenga, like nord for Sandvika. Her har eiketrærne i alleen fått vokse seg kjempestore, og vi har utsikt til et nydelig jordbrukslandskap.

Om andelsgården

Dine Røtter AS startet opp i 2018 og ble godkjent for økologisk drift i 2021. Hovedvirksomheten er andelslandbruk, men vi tilbyr nå også parsellhage og andre opplevelser knyttet til dyr og gårdsliv. Se mer om dette her.

Dine Røtters formål er å produsere og omsette lokal og naturlig mat dyrket etter økologiske prinsipper, samt å fremme samarbeid mellom produsent og forbruker i tråd med prinsippene for andelslandbruk/Community Supported Agriculture (CSA). Selskapet skal medvirke til økt kunnskap om mat og helse gjennom kursvirksomhet, og annen aktivitet som naturlig står i forbindelse med gårdsdriften.

Daglig leder

Tale Helen Seldal

Tale er etablerer og eier av Dine Røtter, og daglig leder av andelsgården.
Jeg har jobbet som dyrepleier i mange år, før jeg studerte videre og tok mastergrad i naturforvaltning på universitetet i Ås. Etter dette jobbet jeg i 10 år med ulikt administrativt arbeid hos Norges vassdrags- og energidirektorat, før jeg sluttet her for å starte Dine Røtter. I 2022 jobbet jeg deltid på Oslo kommunes besøksgård Nordre Lindeberg parallellt med driften her. 
Jeg er mamma til to herlige barn på henholdsvis 13 og 17 år.

Arbeidspraksis

Dine Røtter har tatt imot ulike kandidater fra NAV, Podium jobb- og karrieresenter og Ifront Karriere AS. Vi har også tatt imot elever på 9.-trinn arbeidspraksis. Dette har vært veldig givende og lærerikt for alle parter, og vi gleder oss til å ta imot nye i 2023!

Sesongansatte

Dine Røtter har ansatt ulike sesongarbeidere, blant annet gjennom Ung i Jobb. I sesongen 2022 jobbet Mona med oss, og flere fikk møte hennes effektive bevegelser over hele jordet. I 2023 vil vi ikke ansette, men drive med økt egeninnsats fra andelshaverne. 

Faglig rådgivning

Norsk Landbruksrådgivning bistår andelsgården med spesialkompetanse innen økologisk dyrking.

Mer om Wøyen gård

Wøyen gård eies av Bærum kommune. Dine Røtter leier jord og lokaler for drift av andelsgården.

Blant andre holder Bærum arbeidssenter til her, med salgs- og merkevaren Vikanda.
Dette er et kommunalt tjenestested som tilbyr tilrettelagt arbeidstrening for voksne med ulike funksjonsnedsettelser og minoritetsspråklige.
De driver kafeen Hos Anna (stengt gjennom koronatiden) og har salg av flotte håndverksprodukter.

Også Bærum husflidforening har tilhold på gården, med mange aktiviteter for voksne og barn.

Dine Røtter er stolt over å samarbeide med de andre på gården, og vi ser mange synergier i et fellesskap på Wøyen.

Kommunens største samling av fredede bygg finner du her. Vinkelgården, Grisehuset, Hurumgården, Stabburet og Libanoner  er alle oppført i løpet av 1700-tallet, og ble fredet etter Kulturminneloven i 1939.

Foto: Wilse, Anders Beer

På 1700-tallet var Wøyen gård en av de største i Bærum. Til gården hørte det til 16 husmannsplasser, og det har vært både frukt- og urtehage, rikt laks- og ørretfiske, teglverk, kvern, mølle og sag tilknyttet bruket.

Wøyen 1950

Det er funnet spor etter jordbruk og bosetting på gården i yngre steinalder for 5000 år siden. På denne tiden var området fra Sandvika en fjordarm, og Wøyen lå helt nede ved sjøen.

Foto: Skarpmoen, Narve

Takk til Innovasjon Norge for midler til denne nettsiden og øvrig etableringstøtte. 

Jeg er så utrolig stolt over å få ta del i denne gården, alt den har å tilby av sjarm, historie og mennesker, og få dele dette med dere!  Jeg gleder meg til å kunne ta varmt imot dere, ha tid til en prat og en kaffekopp på tunet. Ute i åkeren er det viktigste bare å være tilstede i øyeblikket, sanse, erfare og gjøre et realt dagsverk. Og få oppleve kortreist, miljøvennlig mat, full av farge, smak og helse, selvfølgelig! 

Tale Helen Seldal