Den levende jorda – mikrolivets viktighet i økologisk landbruk

Dine Røtter – andelslandbruket på Wøyen gård skal drives etter økologiske prinsipper, og vi vil gjerne fortelle litt om hva det innebærer.

Grønnsaker har blitt avlet frem fra ville vekster for å smake godt og gi store avlinger. De trenger mer næring og mer stell enn sine ville forfedre, for samtidig som vi har avlet fram smak, har vi avlet bort overlevelse. I økologisk landbruk er vi avhengige av jordas egen biologi for å opprettholde fruktbarheten. Meitemark, sopp og andre «snille» jordlevende organismer er med å hjelpe jorda å bryte ned organiske næringsstoffer og tilgjengeliggjøre dette for plantene. De gode hjelperne er også med på å konkurrere ut sykdomsorganismer i jorda, slik at plantene blir sterke og sunne. Dette uten bruk av sprøytemidler.

Jorda på Wøyen er hardpakket og har sannsynligvis svært lite humus (karbon) som gir grunnlag for mikroliv. Det gjør at den ikke har det som skal til for å gjøre næringen tilgjengelig for plantene når vi gjødsler med organisk gjødsel. Organisk gjødsel gjødsler jorda, som igjen gjødsler plantene. Kunstgjødsel gjødsler plantene direkte ettersom den er svært lettoppløselig, men tar etter hvert livet av jordas evne til å gjødsle seg selv. Meitemark, sopp, bakterier og alle andre som hjelper jorda, tåler ikke behandlingen og blir etter år med konvensjonell dyrking etter hvert helt borte. Også vanlig pløying er med på å forstyrre jordlivet i stor grad og fører også til lekkasje av karbon og næringsstoffer.Har du ikke hørt om "soil food web" og "no till", vil du som er nysgjerrig kunne lære om det hos Dine Røtter.

“Eng er åkerens mor”, sies det. Og nettopp enga utgjør hjørnesteinen i et økologisk landbruk.

Enga gir landet hvile etter intensiv drift, og bygger opp jordas fruktbarhet. En eng vi har sådd til og latt vokse opp, og deretter pløyd ned i jorda, vil over tid omgjøres til mold og frigjøre mesteparten av den næringen som trengs for en vellykket grønnsaksdyrking. En eng som inneholder belgvekster, kløver og andre planter som henter nitrogen fra luften og binder det i jorda, bygger opp jordas fruktbarhet. Enga virker også strukturforbedrende, den løsner på jorda. Det gjør at jorda holder bedre på vannet, og at røttene lettere kan vokse og ta til seg næring.
Det trengs altså et langsiktig perspektiv når konvensjonelt drevet jord skal dyrkes økologisk. Vi vil heve kvaliteten for fremtiden, ved først å gi jorda hvile og gjenopprette de biologiske forutsetningene. Så kan vi begynne å dyrke det mangfoldet av vekster vi ønsker oss!

Og at dette også kan være klimavennlig og økonomisk gunstig er også verdt å nevne.
For mer informasjon, se blant annet Dagbladets artikkel den 25. april 2018

Mandag 30.4.2018 arrangerer vi Jorddag, en Aktivitetsdag for andelshavere som vil være med og måle opp jordet og ta jordprøver. Jordprøvene skal sendes inn til analyse. Les mer her. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *