Ukestatus

Hva har skjedd siden sist på andelsgården Dine Røtter? Innlegg merket ukestatus vil gi en oppdatering av perioden som er gått siden forrige gang.

Statusoppdatering uke 22

Her kommer en liten oversikt over hva som har skjedd de siste par ukene hos Dine Røtter. Gartner Ola og jeg begynner å bli bedre kjent med jordet vårt. Noen partier av jordet er mer leireholdig, mens andre er mer siltholdig eller sandholdig. Etter litt …

Statusoppdatering uke 22 Les mer »